วิธีการช่วยเหลือของเรา

เราปฏิบัติตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
 • 1. สอบถาม

  เราจะรับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นและเริ่มพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณ

  เราจะรับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นและเริ่มพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณ

  iStudent Complaints จะ:

  • รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
  • จัดเตรียมการสนับสนุนทางภาษา (หากจำเป็น)
  • ตรวจสอบว่าเราสามารถช่วยได้ (หรือช่วยคุณหาองค์กรที่สามารถช่วยได้) หรือไม่
  • ติดต่อผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณ แจ้งข้อร้องเรียนให้ทราบ และหากพวกเขายังไม่มีโอกาสแก้ไขกับคุณโดยตรง เราจะให้โอกาสนั้น
  Aim

  จุดมุ่งหมาย: คุณและผู้ให้บริการของคุณแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  • จุดมุ่งหมาย: คุณและผู้ให้บริการของคุณแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  Not resolved

  In most cases, we will begin facilitation and negotiation (step 2). In some cases, we may decide that the complaint needs to go straight to adjudication (step 4) if we do not think that negotiation or mediation will be suitable.

 • 2. การให้ความสะดวกและการเจรจา

  เราช่วยให้คุณและผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณบรรลุข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นด้วย

  เราช่วยให้คุณและผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณบรรลุข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นด้วย

  iStudent Complaints จะช่วยในการสื่อสารซึ่งอาจรวมถึงการเจรจาข้อตกลงระหว่างคุณและ
  ผู้ให้บริการของคุณ

  Aim

  จุดมุ่งหมาย: บรรลุข้อตกลง

  จุดมุ่งหมาย: บรรลุข้อตกลง

  Not resolved

  In most cases, we will begin mediation (step 3). In some cases, we may decide that the complaint needs to go straight to adjudication (step 4) if we do not think that mediation will be suitable.

 • 3. การไกล่เกลี่ย

  ผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยคุณและผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณในการสำรวจข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไข

  ผู้ไกล่เกลี่ยจะช่วยคุณและผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณในการสำรวจข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไข

  หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เราจะจัดให้มีการไกล่เกลี่ยสำหรับคุณและ
  ผู้ให้บริการด้านการศึกษาของคุณ

  Aim

  จุดมุ่งหมาย: บรรลุข้อตกลง

  จุดมุ่งหมาย: บรรลุข้อตกลง

  Not resolved

  We will begin adjudication (step 4).

 • 4. การพิจารณาพิพากษา

  หากคุณไม่สามารถบรรลุข้อตกลง iStudent Complaints จะเป็นผู้ตัดสินแทน

  หากคุณไม่สามารถบรรลุข้อตกลง iStudent Complaints จะเป็นผู้ตัดสินแทน

  หากคุณและผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนผ่านการไกล่เกลี่ย เช่นนั้นแล้ว การร้องเรียนจะดำเนินการต่อหน้าผู้ตัดสิน ที่จะทำการตัดสินที่มีผลผูกพัน

  ผู้ตัดสินมักเป็นบุคคลเดียวกับผู้ไกล่เกลี่ย ดังนั้น พวกเขาจะคุ้นเคยกับคดีดังกล่าวอย่างไรก็ตาม คุณสามารถขอให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินได้

  หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผู้ตัดสินจะเตรียมคำตัดสินเฉพาะกาลทั้งสองฝ่ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อคำตัดสินจากนั้น ผู้ตัดสินจะทำการตัดสินขั้นสุดท้าย

  Aim

  จุดมุ่งหมาย: ผู้ตัดสินของ iStudent Complaint เป็นผู้ทำการตัดสินขั้นสุดท้าย

  จุดมุ่งหมาย: ผู้ตัดสินของ iStudent Complaint เป็นผู้ทำการตัดสินขั้นสุดท้าย