เกี่ยวกับ

เราช่วยนักเรียนต่างชาติแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์
  • พวกเราคือใคร

   เราคือบริการร้องเรียนที่ให้บริการฟรีและเป็นอิสระ

   เราช่วยนักเรียนต่างชาติแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาของนิวซีแลนด์

  • สิ่งที่เราทำ

   เราช่วยในด้าน:

   • การร้องเรียนด้านการเงิน –  เกี่ยวข้องกับเงิน เช่น การคืนเงิน
   • การร้องเรียนด้านสัญญา – เกี่ยวข้องกับข้อตกลง เช่น สัญญาการศึกษา
   • คำขอให้แก้ไขปัญหา รวมถึงคำขอเรียกเงินและคำขอให้ปฏิบัติหน้าที่ หลังจากมีเรื่องสอบสวนโดย NZQA แล้ว และพบว่ามีการดำเนินการโดยฝ่าฝืน Pastoral Code (ข้อบังคับ)
  • ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร?

   คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยติดต่อ iStudent Complaints

  • มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

   บริการของเราฟรี

   iStudent Complaints ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ