Whakawā ōkawa

Ko te whakawā ōkawa ko tā mātou wherawhera i ngā āhuatanga o te tautohenga e ai ki ngā kōrero o te ākonga tāwāhi me te umanga mātauranga, kātahi ka whakataungia. 

Kaiwhakawā

He tangata e arotake ana i ngā pārongo kōrero i whiwhia ai, e whai whakaaro ana ki te tautohenga, e whakatau ana.

Whakataunga mārō

Ko te tikanga o te whakataunga mārō - me whai ngā taha e rua i te whakataunga.

Tukanga kōamuamu

Te ara e whāia ana mai i te tukunga o te kōamuamu tae noa ki tōna otinga. 

Tautohenga

He tautohetohenga.

Te whakatau tautohenga

Ngā tukanga e whāia ana hei whakatau i ngā tautohenga. Ko te hui-whakariterite, te hui-takawaenga, me te whakawā ōkawa ētahi tukanga whakatau tautohenga.

Hui-whakariterite

Ko te hui-whakariterite ko tā mātou he āwhina i ngā whakawhitinga kōrero, pēnei i te whakarite i tētahi whakataunga ōkawa mā kōrua ko tō umanga.

Whakataunga Whakamutunga

Ko tēnei te whakataunga a iStudent i te mutunga o te tukanga tautohenga.

Ākonga tāwāhi

Ko te ākonga tāwāhi he ākonga ehara nō tēnei whenua, kua uru atu ki tētahi umanga mātauranga. I te nuinga o te wā, he tangata kua tae mai i whenua kē ki te ako, he tangata kāore i te kirirarau, kāore i te noho ki Aotearoa rānei.

Kaitiaki whai mana

He tangata kua whakamanatia e te kōti, e te ture rānei, hei kaitiaki-ā-hauora, kaitiaki-ā-pūtea hoki mō te ākonga, ā, kei te tiaki i te ākonga i tōna ake whenua.

Hui-takawaenga

Ko te hui-takawaenga ko tō kōrua ko tō umanga hui tahi ki te kimi i te ara whakamua. Ehara i te mea e herea ana te tangata ki te kaupapa nei, heoi, e akiakina ana e te kaitakawaenga ngā taha e rua ki te whai whakaaro atu ki tērā atu taha, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te kimi i ngā wāhi e rite ai ngā whakaaro, ki te whakatakoto i ngā kōwhiringa, ki te kimi i te huarahi e whakaae tahi ai ngā taha e rua. He hui kanohi-ki-te-kanohi, waea, Skype, ataata ipurangi rānei i waenga i ngā taha e rua me te kaitakawaenga te hui-takawaenga. I ētahi wā ka maha ngā hui-takawaenga.

Hui-whiriwhiri

Ko te hui-whiriwhiri he hui ki te kimi ara whakamua kia hua mai ai te whakaaetanga, te whakataunga rānei.

Umanga, umanga mātauranga rānei

I te wāhanga 10 o te Ture Mātauranga 2020, ko te tikanga o te kaiwhakarato:

(a) ko tētahi tangata, rōpū tāngata rānei ka tū hei—

    (i) kura rēhita rānei

    (ii) whakanōhanga rānei

    (iii) whare rēhita rānei

    (iv) whakahaerenga rānei ka whakarato mātauranga ki ngā taipakeke me te hapori e whiwhi pūtea ana i raro i te  section 425 , te wāhanga  428rānei:

(b) nōna, mō ngā kaupapa o  Part 4, te tikanga i roto o te kōwae (a) kei roto rā—

    (i) he whare whakangungu o te kāwanatanga, he whare rēhita, he wānanga hoki:

    (ii) he kura pā hāngai ki te kaupapa:

(c) ko, e pā ana ki te oranga me te haumaru kei roto o subpart 7 o Wāhanga 5, tētahi tangata, rōpū tāngata rānei, ka tū, —

    (i) ngā ākonga nō tāwāhi, kura rēhita, hei whakanōhanga, hei whare rēhita rānei; tērā rānei

   (ii) ngā ākonga matua o te whenua, hei whakanōhanga, hei whare rēhita rānei

Whakataunga taupua

Ko tēnei he whakataunga tuatahi e panonihia ai pea. Ka whai wāhi atu ngā taha e rua ki te whakaae, ki te whakahē rānei ki te whakataunga taupua me ngā take i whakaae/whakahē rānei, ā, ka whai wāhi atu ēnei kōrero ki ngā whiringa whakaaro o te whakataunga whakamutunga a te kaiwhakawā.

Te kerēme whakatika i te hē

Ko te kerēme whakatika i te hē, ko tētahi tono mō te moni, mo ngā mahi rānei hei whakatika i te hē ina pā ki tētahi ākonga he ngaronga, he mamae rānei nā te takahi a te kaiwhakarato, a te kaiwhakarato waitohu rānei o tētahi tikanga i whakaputaina i raro i te wāhanga 534 o te Ture Mātauranga 2020. Hei muri ake o tētahi tirotiro a NZQA tētahi tautohe mō te kerēme whakatika i te hē.